Modelreglementen

Hier kan u de modelreglementen vinden die Meer Democratie heeft opgesteld voor het implementeren van diverse vormen van directe democratie.

 

Aanbevelingen

Onze aanbevelingen omtrent referenda in België:

Onze positie over de invoering van een bindend referendum op burgerinitiatief:

Onze aanbevelingen rond gewestelijke volksraadpleging in Vlaanderen:

Onze positie omtrent het invoeren van een gewestelijke volksraadpleging:

 

Gemeentelijk

Ten eerste onze drie aanbevelingen voor democratische vernieuwing in de gemeenten: het petitierecht (voorstellen van burgers), het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting):

 

Ten tweede ons stappenplan voor initiatiefnemers die gemeentelijke referenda willen houden:

 

Gewestelijk

Onze aanbevelingen aangaande een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging (GewVRP):

 

Federaal

Onze aanbevelingen tot het wijzigen van de grondwet:

 

Europa

Onze aanbevelingen voor Europa:

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden